همه موارد
اخبار

Electricity becomes the mail energy source by 2050

دوشنبه, 04 شهریور 1398 ساعت 11:13

برق تا سال 2050 منبع اصلی انرژِی نهایی می شود.

 

در نمودار پایین سهم مصرف نهایی انرژی حاملهای انرژی برحسب درصد نشان داده است .

 

برطبق داده های آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، سهم برق از کل انرژِی مصرفی نهایی از 19 درصد به 50 درصد در سال 2050 خواهد رسید.

 

Top