"اطلاعات فنی"

 

 

 

قراردادها

قراردادهای بیع متقابل: (Buy Back)

این قراردادها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه اندازی طرح صورت می گیرد. پرداخت‌ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی را نیز متعهد می گردد. در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را بر عهده خواهد داشت.

برخی ویژگی‌های قرارداد بیع متقابل عبارت است از:
۱- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد، حکمیت و روابط ارزی فیمابین، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد. همچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی، مهندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد.
۲- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بهره و سود سرمایه گذاری-ها، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در پروژه نخواهد بود.
۳- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود ٢٠ % می باشد .
۴- ریسک در این نوع قرارداد متوجه هر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است.

خدمات شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

 • مشاوره و همکاری در تهیه و تنظیم قراردهای مربوطه
 • مشاوره و همکاری در تهیه برنامه عملیاتی طرح و ارزیابی و کنترل آن
 • انجام مطالعات ریسک مربوط به قرارداد برای تامین رضایت خاطر طرفین
 • مشاوره و همکاری در خصوص قوانین و مقررات ارزی و تامین ارزی پروژه

قراردادهای افست:

دولت یا یک نهاد دولتی (واردکننده) نسبت به خرید پروژه ها و یا اقلام گران قیمت و کاملاً تخصصی مثل تجهیزات پیشرفته نظامی یا هواپیما از یک کشور صنعتی اقدام کند مشروط بر اینکه صادر کننده ملزم به گنجاندن مواد ، اجزاء یا قطعات تشکیل دهنده تولید شده در کشور وارد کننده در کالاها شود یا ملزم است خدمات مشخصی را ارائه نماید یا از پرسنل یا پیمانکاران داخلی استفاده یا به آن ها آموزش دهد ،یا تکنولوژی انتقال دهد یا در کشور وارد کننده در بخش غیر مرتبط با پروژه سرمایه گذاری کند .هدف اولیه استفاده از این قسم قرارداد ، عدم وجود نقدینگی یا مشکل مالی نیست ، بلکه این قراردادها بیش تر جهت جذب تکنولوژی پیشرفته و دخالت و مشارکت تولیدکنندگان داخلی خود در خرید های هنگفت خارجی بوده است . به عبارت دیگر اساس قرارداد های افست را تعهداتی شکل می دهند که فروشنده یک پروژه متقابلاً و در جهت منافع اقتصادی کشور خریدار تقبل می کند که به افزایش فرصت های شغلی و کسب دانش فنی هم منجر می شود .

انواع قرارداد افست :
مستقیم (تعهدات اضافی صادر کننده در ارتباط با موضوع پروژه اصلی است) مثلا بخشی از تولیدات مازاد پروژه را به خارج صادر کند
غیر مستقیم (تعهدات اضافی صادر کننده مستقیماً در ارتباط با موضوع پروژه اصلی نیست) مثلا کمک مالی به یک طرح تحقیقاتی

خدمات شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

 • مشاوره و همکاری در تهیه و تنظیم قراردهای مربوطه
 • مشاوره و همکاری در تهیه برنامه عملیاتی طرح و ارزیابی و کنترل آن
 • انجام مطالعات ریسک مربوط به قرارداد برای تامین رضایت خاطر طرفین
 • مشاوره و همکاری در خصوص قوانین و مقررات ارزی و تامین ارزی پروژه

روش EPC:

خدمات شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

 • مشاوره در خصوص زمان بندی پروژه، تنظیم قراردادها، امکان سنجی طرح و …
 • بررسی ریسک پروژه و برنامه ریزی جهت کاهش آنها برای طرفین قرارداد
 • تامین نیروی انسانی متخصص برای مراحل مختلف پروژه

مشاوره و همراهی جهت اخذ تسهیلات بانکی

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری، تامین وام و اخذ اعتبارات بانکی می باشد بسیاری از ایده های تجاری تنها به علت عدم دسترسی به منابع مالی کنار گذاشته می شود. علاوه بر این، تنوع تعداد و خدمات بانکها و موسسات مالی در اقتصاد ایران باعث شده تا کسانی که برای تامین مالی به ساختار بانکی مراجعه می‌کنند با سردرگرمی مواجه شده و وقت و هزینه زیادی را برای آن صرف نمایند. این مسئله نیز معمولا باعث کندی اجرای پروژه و افزایش مدت زمان بازگشت سرمایه (و حتی نیمه تمام ماندن پروژه سرمایه گذاری) می‌گردد. آشنایی اندک بسیاری از سرمایه گذاران با شیوه‌های گوناگون تامین مالی (اعم از بانکی و غیر بانکی) همچنین زمان کم سرمایه گذاران در خصوص پرداختن به این مسئله از جمله مهمترین موانع سرمایه گذاری در ایران محسوب می گردد.

خدمات شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

 • ارائه مشاوره های لازم جهت انتخاب بانک مربوطه جهت دریافت تسهیلات
 • ارائه مشاوره های لازم در خصوص ضمانتهای لازم جهت دریافت تسهیلات
 • همراهی و انجام خدمات مرتبط با اخذ تسهیلات از بانکها

ارائه خدمات مدل‎سازی تامین مالی شامل ارائه مدل‎های ارزیابی تامین مالی برای شرکتهای بزرگ

 • مشاوره جهت دریافت و انجام خدمات مرتبط با حسابهای ارزی

مشاوره و همراهی جهت اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی

عقد ضمان يا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالي كه بر ذمه ديگري است. بانك بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي را كه بنفع سازمانها و موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي بعهده متقاضيان است، با رعايت آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها و نيز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت مي نمايد. به موجب ضمانت نامه هايي كه توسط بانك صادر مي شود، بانك متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت گردد. ضمانت نامه ها براي موارد ذيل صادر و مورد استفاده قرار می‌گیرند:

 • ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده
 • ضمانت نامه حسن انجام تعهد و حسن انجام كار
 • ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
 • ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت
 • ضمانت نامه گمركي
 • ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • ضمانت نامه ارزي
 • ساير ضمانت نامه ها

اهمیت صدور ضمانت نامه در پیشبرد پروژه و یا کسب پروژه جدید، تضمین کیفیت پروژه و …. می باشد.

خدمات شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

 • مشاوره جهت دریافت ضمانت نامه
 • انجام خدمات اخذ ضمانت نامه
 • مشاوره برای شرکتها جهت نحوه و مقدار اخذ ضمانت نامه ها جهت برگزاری مناقصات و مزایده ها

 

چشم انداز

شرکت ساتراپ نیرو خاورمیانه به یاری ایزد منان، با تکیه به دانش فنی و توانمندی علمی و عملی پرسنل خود و با ایمان به پتانسیل‌های موجود در کشور عزیزمان قصد دارد به شرکتی فعال و منحصر به فرد در صنعت برق و احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک تبدیل شده و به بهبود این صنعت حیاتی در جای‌جای ایران کمک کند .

ادامه مطلب...

معرفی شرکت

نظام مديريت کارآمد جهان در آغاز قرن بيست و يکم، بهره وري را يکي از ملزومات توسعه پايدار مي داند. بهره وري استفاده بهينه ازتجهيزات، نيروي انساني آموزش ديده، زمان و منابع مادي است.

ادامه مطلب...
ساتراپ نیرو خاورمیانه
Top