"اطلاعات فنی"

 

 

 

توسعه و تحقیق

تیم توسعه و تحقیق (R&D) ساتراپ نیرو در کنار فعالیت های مربوط به نیروگاه های مقیاس کوچک (اعم از گازی و توربینی) در راستای اهداف از پیش تعیین شده برای گسترش نیروگاه­ها و انرژی های تجدید پذیر (نو) در کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است و تا کنون توانسته است  بسیاری از دانش های مورد نیاز این مباحث روز دنیا را بدست آورد و با شرایط گوناگون (جغرافیایی اقتصادی و زیست محیطی) ایران بومی سازی نماید. به امید آنکه بتوانیم در راستای تامین ارزان قیمت و سالم برق کشور قدمی موثر برداریم .

Top